ORE 2014
proszę wybrać interesujące Państwa wydarzenie, po kliknięciu nastąpi przekierowanie na stronę rejestracji.

Szkolenie"Nauczyciel-badacz" miejsce szkolenia:Falenty k Warszawy
 • termin: 12.03.2014 - 15.03.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 02.04.2014 - 05.04.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 01.10.2014 - 04.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 19.11.2014 - 22.11.2014 - zarejestruj
Od badania do działania, czyli 3P - prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole” SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: FALENTY (woj.mazowieckie)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:WROCŁAW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Rola i zadania dyrekotra w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: WROCŁAW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: BARCZEWO (woj. warmińsko-mazurskie)
"Rola i zadania dyrekotra w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: LUBLIN
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:LUBLIN
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GDAŃSK
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: POZNAŃ
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: RZESZÓW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KATOWICE
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:WROCŁAW
SORE w szkole
 • termin: 09.10.2014 - 11.10.2014 - (Brak wolnych miejsc)
 • termin: 06.11.2014 - 08.11.2014 - (Brak wolnych miejsc)
"Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa?" - szkolenie jedodniowe, miejsce szkolenia: LUBLIN
Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: POZNAŃ
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Toruń
 • termin: 27.10.2014 - 29.10.2014 - (Miejsca wyczerpane)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Szkolenie DELFORT: Gramatyka inaczej – innowacyjnie, komplementarnie, inteligentnie
Szkolenie DELFORT: Niemiecki po niemiecku – integralna koncepcja
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • termin: 30.10.2014 - 30.10.2014 - (Nabór został zakończony)
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KATOWICE
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:POZNAŃ
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Poznań
Kielce - "Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne" - seminarium upowszechniające dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedzialnych za lokalną oświatę)
Szkolenie DELFORT: Realioznawstwo – zrób to sam
Szkolenie DELFORT: „Wesele niemieckie” jako temat realioznawczy na lekcji języka niemieckiego
Szkolenie DELFORT: Gramatyka praktycznie i komunikatywnie – przykłady i sposoby jej użycia na lekcji języka niemieckiego
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:RZESZÓW
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:GDAŃSK
Szkolenie DELFORT: Gramatyka jako przeżycie. Rola gramatyki w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego
Dyrektor szkoły- status i działania. Spotkania informacyjno-konsultacyjne.
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:KATOWICE
Konferencja: Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne
Szkolenie DELFORT: Gramatyka na wesoło – nauka, ćwiczenia, zastosowanie
Szkolenie DELFORT: Niemiecki po niemiecku. Praktyczne przykłady i wskazówki na drodze do jednojęzyczności.
 • termin: 15.11.2014 - 15.11.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Szkolenie DELFORT: Gramatyka jako przeżycie. Znaczenie gramatyki na lekcjach języka niemieckiego
 • termin: 15.11.2014 - 15.11.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Gdańsk
„Złapani w sieci” - spotkanie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:GORZÓW WIELKOPOLSKI
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Łódź
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Katowice
 • termin: 24.11.2014 - 26.11.2014 - (Miejsca wyczerpane)
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:KRAKÓW
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:KRAKÓW
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Warszawa
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:LUBLIN
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Wrocław
 • termin: 01.12.2014 - 03.12.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Łódź
 • termin: 04.12.2014 - 06.12.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Gdańsk
 • termin: 08.12.2014 - 10.12.2014 - (miejsca wyczerpane)
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Toruń
 • termin: 11.12.2014 - 13.12.2014 - (miejsca wyczerpane)
 
Proszę czekać trwa ładowanie ...