ORE 2014
proszę wybrać interesujące Państwa wydarzenie, po kliknięciu nastąpi przekierowanie na stronę rejestracji.

Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania - kurs blended learning
 • termin: 23.09.2013 - 30.11.2013 - (nieaktywne)
 • termin: 20.09.2014 - 29.11.2014 - (nieaktywne)
Szkolenie: Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metody negocjacji i mediacji
 • termin: 09.10.2013 - 11.10.2013 - (Miejsca wyczerpane)
 • termin: 26.02.2014 - 28.02.2014 - (Brak miejsc)
 • termin: 01.04.2014 - 03.04.2014 - (Rekrutacja zakończona)
 • termin: 07.10.2014 - 09.10.2014 - (nieaktywne)
Szkolenie"Nauczyciel-badacz" miejsce szkolenia:Falenty k Warszawy
 • termin: 12.03.2014 - 15.03.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 02.04.2014 - 05.04.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 01.10.2014 - 04.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 19.11.2014 - 22.11.2014 - (Nabór został zakończony)
Od badania do działania, czyli 3P - prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole” SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: FALENTY (woj.mazowieckie)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:WROCŁAW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: BARCZEWO (woj. warmińsko-mazurskie)
"Rola i zadania dyrekotra w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Rola i zadania dyrekotra w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: WROCŁAW
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: LUBLIN
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:LUBLIN
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GDAŃSK
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: RZESZÓW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: POZNAŃ
Szczecin - "Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne" - seminarium upowszechniające dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedzialnych za lokalną oświatę)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KATOWICE
Gorzów Wielkopolski - "Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne" - seminarium upowszechniające dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedzialnych za lokalną oświatę)
„Na jakim poziomie spełniamy wymagania państwa?” - szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów MIEJSCE SZKOLENIA: RZESZÓW
„Na jakim poziomie spełniamy wymagania państwa?” - szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów MIEJSCE SZKOLENIA: POZNAŃ
 • termin: 02.10.2014 - 02.10.2014 - (Nabór został zakończony)
„Na jakim poziomie spełniamy wymagania państwa?” - szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE
Konferencja: Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne
Szkolenie: Ocenianie w klasach I-III
 • termin: 08.10.2014 - 09.10.2014 - (Miejsca wyczerpane)
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:WROCŁAW
SORE w szkole
 • termin: 09.10.2014 - 11.10.2014 - (Brak wolnych miejsc)
 • termin: 06.11.2014 - 08.11.2014 - (Brak wolnych miejsc)
Poznań - "Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne" - seminarium upowszechniające dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedzialnych za lokalną oświatę)
Bydgoszcz - "Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne" - seminarium upowszechniające dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedzialnych za lokalną oświatę)
Szkolenie DELFORT: Realioznawstwo – nowocześnie i kreatywnie
 • termin: 11.10.2014 - 11.10.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Odsłona interaktywnego e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej
"Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa?" - szkolenie jedodniowe, miejsce szkolenia: WROCŁAW
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:LUBLIN
"Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa?" - szkolenie jedodniowe, miejsce szkolenia: LUBLIN
Szkolenie: Wykorzystanie tablicy interaktywnej i tabletów w nauczaniu języka angielskiego
 • termin: 17.10.2014 - 17.10.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Szkolenie Delfort: Realioznastwo? Tak, chętnie!
 • termin: 21.10.2014 - 21.10.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Olsztyn - "Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne" - seminarium upowszechniające dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedzialnych za lokalną oświatę)
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Kraków
 • termin: 23.10.2014 - 25.10.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Ogólnopolska Prezentacja Projektów pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” - dobre praktyki: Sieci współpracy i samokształcenia
 • termin: 23.10.2014 - 24.10.2014 - (Brak wolnych miejsc)
Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: POZNAŃ
Ogólnopolska Prezentacja Projektów pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” - dobre praktyki: Roczne plany wspomagania
 • termin: 23.10.2014 - 24.10.2014 - (Brak wolnych miejsc )
Szkolenie DELFORT: Struktury gramatyczne przeżyć na nowo!
Białystok - "Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne" - seminarium upowszechniające dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedzialnych za lokalną oświatę)
Szkolenie DELFORT: Z gramatyką za pan brat. Jak uczyć gramatyki skutecznie i …. przyjemnie?
Szkolenie DELFORT: Język niemiecki jako język komunikacji na lekcji
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Toruń
 • termin: 27.10.2014 - 29.10.2014 - (Miejsca wyczerpane)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Szkolenie DELFORT: Gramatyka inaczej – innowacyjnie, komplementarnie, inteligentnie
Szkolenie DELFORT: Niemiecki po niemiecku – integralna koncepcja
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • termin: 30.10.2014 - 30.10.2014 - (Nabór został zakończony)
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KATOWICE
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Poznań
 • termin: 05.11.2014 - 07.11.2014 - (miejsca wyczerpane)
Kielce - "Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne" - seminarium upowszechniające dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedzialnych za lokalną oświatę)
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:POZNAŃ
Szkolenie DELFORT: Gramatyka praktycznie i komunikatywnie – przykłady i sposoby jej użycia na lekcji języka niemieckiego
Szkolenie DELFORT: „Wesele niemieckie” jako temat realioznawczy na lekcji języka niemieckiego
Szkolenie DELFORT: Realioznawstwo – zrób to sam
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:GDAŃSK
Szkolenie DELFORT: Gramatyka jako przeżycie. Rola gramatyki w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:KATOWICE
Dyrektor szkoły- status i działania. Spotkania informacyjno-konsultacyjne.
Szkolenie DELFORT: Gramatyka na wesoło – nauka, ćwiczenia, zastosowanie
Szkolenie DELFORT: Niemiecki po niemiecku. Praktyczne przykłady i wskazówki na drodze do jednojęzyczności.
Szkolenie DELFORT: Gramatyka jako przeżycie. Znaczenie gramatyki na lekcjach języka niemieckiego
 • termin: 15.11.2014 - 15.11.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Gdańsk
 • termin: 17.11.2014 - 19.11.2014 - (Miejsca wyczerpane)
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:GORZÓW WIELKOPOLSKI
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Łódź
 • termin: 20.11.2014 - 22.11.2014 - (miejsca wyczerpane)
„Złapani w sieci” - spotkanie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Katowice
 • termin: 24.11.2014 - 26.11.2014 - (Miejsca wyczerpane)
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:KRAKÓW
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:KRAKÓW
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:LUBLIN
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Warszawa
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Wrocław
 • termin: 01.12.2014 - 03.12.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Łódź
 • termin: 04.12.2014 - 06.12.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Gdańsk
 • termin: 08.12.2014 - 10.12.2014 - (miejsca wyczerpane)
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Toruń
 • termin: 11.12.2014 - 13.12.2014 - (miejsca wyczerpane)
 
Proszę czekać trwa ładowanie ...