ORE 2014
proszę wybrać interesujące Państwa wydarzenie, po kliknięciu nastąpi przekierowanie na stronę rejestracji.

Szkolenie"Nauczyciel-badacz" miejsce szkolenia:Falenty k Warszawy
 • termin: 12.03.2014 - 15.03.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 02.04.2014 - 05.04.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 01.10.2014 - 04.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 19.11.2014 - 22.11.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 03.12.2014 - 06.12.2014 - zarejestruj
Od badania do działania, czyli 3P - prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole” SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: FALENTY (woj.mazowieckie)
 • termin: 09.09.2014 - 10.09.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 23.09.2014 - 24.09.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 07.10.2014 - 08.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 17.11.2014 - 18.11.2014 - zarejestruj
 • termin: 09.12.2014 - 10.12.2014 - (Nabór został zakończony)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:WROCŁAW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Rola i zadania dyrekotra w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: WROCŁAW
 • termin: 18.09.2014 - 18.09.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 17.10.2014 - 17.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 11.12.2014 - 11.12.2014 - (Nabór został zakończony)
"Rola i zadania dyrekotra w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: BARCZEWO (woj. warmińsko-mazurskie)
 • termin: 18.09.2014 - 19.09.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 22.10.2014 - 23.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 26.11.2014 - 27.11.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 10.12.2014 - 11.12.2014 - (Nabór został zakończony)
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: LUBLIN
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:LUBLIN
 • termin: 23.09.2014 - 24.09.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 21.10.2014 - 22.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 25.11.2014 - 26.11.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 02.12.2014 - 03.12.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 04.12.2014 - 05.12.2014 - zarejestruj
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GDAŃSK
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: RZESZÓW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KATOWICE
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: POZNAŃ
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:WROCŁAW
 • termin: 08.10.2014 - 08.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 20.11.2014 - 20.11.2014 - (Nabór został zakończony)
"Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa?" - szkolenie jedodniowe, miejsce szkolenia: LUBLIN
Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: POZNAŃ
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KATOWICE
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • termin: 30.10.2014 - 30.10.2014 - (Nabór został zakończony)
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:POZNAŃ
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:GDAŃSK
 • termin: 07.11.2014 - 07.11.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 04.12.2014 - 04.12.2014 - (Nabór został zakończony)
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:LUBLIN
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Wrocław
 • termin: 01.12.2014 - 03.12.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Konferencja: Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Łódź
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Warszawa
 
Proszę czekać trwa ładowanie ...