ORE 2014
proszę wybrać interesujące Państwa wydarzenie, po kliknięciu nastąpi przekierowanie na stronę rejestracji.

Formularz kontaktowy Liderów Zdolności ze "Szkół Odkrywców Talentów"
Szkolenie: Edukacja ekonomiczna w podstawie programowej. Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce.
Szkolenie: Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły
 • termin: 19.12.2013 - 20.12.2013 - (Brak wolnych miejsc)
 • termin: 09.04.2014 - 10.04.2014 - zarejestruj
 • termin: 08.05.2014 - 09.05.2014 - (nieaktywne)
 • termin: 22.05.2014 - 23.05.2014 - (nieaktywne)
 • termin: 02.06.2014 - 03.06.2014 - (nieaktywne)
 • termin: 09.06.2014 - 10.06.2014 - (nieaktywne)
Formularz zamówienia poradnika: Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli
Formularz zamówienia poradnika: Jak pomagać uczniom rozwijać ich uzdolnienia informatyczne?
Formularz zamówienia poradnika: Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów artystycznych
Formularz zamówienia poradnika: Model pracy z uczniem zdolnym na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego
Formularz zamówienia poradnika: Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego dotyczący pracy z uczniem zdolnym
Warsztaty coachingowe dla dyrektorów szkół/placówek
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: PRZEMYŚL
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GDAŃSK
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:LUBLIN
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:WROCŁAW
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:LUBLIN
 • termin: 04.04.2014 - 04.04.2014 - (Nabór został zakończony)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: RZESZÓW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: POZNAŃ
Szkolenie „Wspomaganie rozwoju szkół z uwzględnieniem technik coachingowych”
 • termin: 08.04.2014 - 17.10.2014 - (Brak miejsc)
KONFERENCJA: Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole. LISTA REZERWOWA
 • termin: 08.04.2014 - 08.04.2014 - (nieaktywne)
 • termin: 08.04.2014 - 08.04.2014 - (Miejsca wyczerpane)
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:WARSZAWA
Warsztaty: Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe w polskiej szkole: wyznaczniki i materiały dydaktyczne - projekt FREPA
KONKURS LEKCJA PRZYSZŁOŚCI
Szkolenie: Zabawa z językiem francuskim (teatr i gry)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: LESZNO (woj.mazowieckie)
Seminarium: Wspieranie uczniów wielojęzycznych i odmiennych kulturowo w kontekście obniżenia wieku szkolnego
"Efektywna ewaluacja w praktyce\" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: FALENTY (woj.mazowieckie)
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: WARSZAWA
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:WARSZAWA
Szkolenie: Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: okolice KIELC
Szkolenie: Partnerstwo we współpracy rodziców i nauczycieli w szkołach
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: RZESZÓW
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: GDAŃSK
 • termin: 15.05.2014 - 15.05.2014 - (Nabór został zakończony)
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • termin: 15.05.2014 - 15.05.2014 - (Nabór został zakończony)
Spotkanie informacyjne pt. „Wspomaganie pracy szkół - pierwsze doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych”
Warsztaty: „Europejskie Portfolio Językowe – jak tworzyć środowisko wspierające naukę języków obcych”
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: BARCZEWO (woj. warmińsko-mazurskie)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KATOWICE
"Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa?" - szkolenie jedodniowe, miejsce szkolenia: GDAŃSK
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KATOWICE
„Na jakim poziomie spełniamy wymagania państwa?” - szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów MIEJSCE SZKOLENIA: POZNAŃ
 • termin: 22.05.2014 - 22.05.2014 - (Nabór został zakończony)
„Na jakim poziomie spełniamy wymagania państwa?” - szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów MIEJSCE SZKOLENIA: GDAŃSK
Konferencja: Tworzenie w szkołach ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: POZNAŃ
„Na jakim poziomie spełniamy wymagania państwa?” - szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów MIEJSCE SZKOLENIA: WARSZAWA
"Rola i zadania dyrekotra w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: LUBLIN
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK miejsce szkolenia:TORUŃ
"Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa?" - szkolenie jedodniowe, miejsce szkolenia: POZNAŃ
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: PRZEMYŚL
 
Proszę czekać trwa ładowanie ...