ORE 2014
proszę wybrać interesujące Państwa wydarzenie, po kliknięciu nastąpi przekierowanie na stronę rejestracji.

Szkolenie"Nauczyciel-badacz" miejsce szkolenia:Falenty k Warszawy
 • termin: 12.03.2014 - 15.03.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 02.04.2014 - 05.04.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 01.10.2014 - 04.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 19.11.2014 - 22.11.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 03.12.2014 - 06.12.2014 - zarejestruj
Od badania do działania, czyli 3P - prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole” SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: FALENTY (woj.mazowieckie)
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:WROCŁAW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Rola i zadania dyrekotra w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: WROCŁAW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: BARCZEWO (woj. warmińsko-mazurskie)
"Rola i zadania dyrekotra w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KRAKÓW
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: LUBLIN
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia:LUBLIN
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GDAŃSK
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: RZESZÓW
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: KATOWICE
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYTSKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: POZNAŃ
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:WROCŁAW
 • termin: 08.10.2014 - 08.10.2014 - (Nabór został zakończony)
 • termin: 20.11.2014 - 20.11.2014 - (Nabór został zakończony)
"Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa?" - szkolenie jedodniowe, miejsce szkolenia: LUBLIN
Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: POZNAŃ
"Efektywna ewaluacja w praktyce" - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW/WICEDYREKTORÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: KATOWICE
"Rola i zadania dyrektora w ewaluacji zewnętrznej" - szkolenie jednodniowe, miejsce szkolenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • termin: 30.10.2014 - 30.10.2014 - (Nabór został zakończony)
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:POZNAŃ
Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?, 28-31.03.2015r.
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:GDAŃSK
Dyrektor szkoły- status i działania. Spotkania informacyjno-konsultacyjne.
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Gdańsk
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • termin: 20.11.2014 - 20.11.2014 - (Nabór został zakończony)
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Łódź
 • termin: 20.11.2014 - 22.11.2014 - (miejsca wyczerpane)
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Katowice
"Ewaluacja działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów" - MIEJSCE SZKOLENIA:KRAKÓW
 • termin: 24.11.2014 - 24.11.2014 - (Nabór został zakończony)
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:KRAKÓW
 • termin: 25.11.2014 - 25.11.2014 - (Nabór został zakończony)
„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły” – szkolenie jednodniowe dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ placówek, w których przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna MIEJSCE SZKOLENIA:LUBLIN
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Warszawa
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Wrocław
 • termin: 01.12.2014 - 03.12.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Konferencja: Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego - Łódź
 • termin: 04.12.2014 - 06.12.2014 - (Miejsca wyczerpane)
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Gdańsk
 • termin: 08.12.2014 - 10.12.2014 - (miejsca wyczerpane)
Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej - Toruń
 • termin: 11.12.2014 - 13.12.2014 - (miejsca wyczerpane)
 
Proszę czekać trwa ładowanie ...